Homeopatia pre ľudí a zvieratá

Humenné

Homeopatia pre celú rodinu

Homeopatia je vhodná pre ľudí každého veku. Homeopatiká sú bezpečné pre deti už od narodenia. Majú príjemnú chuť, preto ich deti prijímajú s radosťou, bez boja a odporu. Je ideálna liečba pre obdobie tehotenstva, pôrodu a popôrodné obdobie. Seniorom zlepšuje kvalitu života bez kontraindikácií s používanými liekmi.  

Veterinárna homeopatia

Aj zvieratká profitujú z homeopatie. Touto alternatívnou liečebnou metódou je možné rýchlo, jemne a natrvalo vyliečiť akútne i chronické choroby zvierat. Pre mnohých majiteľov zvierat a veterinárov je homeopatia skutočnou alternatívou k tradičným metódam liečby a preto sa stáva čoraz rozšírenejšou.  

Novinky

Tráviace problémy sú jedny z najčastejších problémov, ktoré môžu postihnúť nášho štvornohého miláčika. Okrem vyhľadania veterinárnej pomoci, nám dobre poslúži aj homeopatia a naše citlivé pozorovanie zvieraťa, ktoré indikuje čo najpresnejšie homeopatikum a tým aj rýchle zotavenie sa.

Chystáte sa na dôležitú schôdzku a zradil vás hlas? V tomto článku sa dozviete ako sa zbaviť zachrípnutia, i straty hlasu pomocou správne vybraného homeopatika.

História homeopatie

Zakladateľom homeopatie bol nemecký lekár Friedrich Samuel Christian Hahnemann ( 1755 - 1843 ). Študoval medicínu a chémiu na univerzite v Lipsku. V roku 1790 urobil úžasné pozorovanie s kôrou chinínovníka. Po užití kôry chinínovníka sa u neho vyvinuli symptómy totožné s maláriou, na ktorej liečbu sa v tej dobe používala. Z tohto experimentu odvodil takzvaný zákon podobnosti "similia similibus curantur" - "podobné sa lieči podobným".

Liečba podľa princípu "podobné sa lieči podobným" bola samozrejme známa dávno pred Hahnemannom. Spomína ju už Hippokrates vo 4. storočí pred naším letopočtom. Hahnemann však tento zákon nanovo definoval, keď objavil, že liečivé účinky liekov možno zistiť tak, že sa podajú zdravým ľuďom a nazval tento proces "provingom", teda skúškou lieku.  

Homeopatia


Slovo homeopatia pochádza z gréckeho homoios (podobný) a patheia (choroba). Homeopatia je regulačná medicína, ktorá stimuluje reakčné schopnosti organizmu tak, aby sa zbavil ochorenia vlastnými silami a prirodzenou cestou.


Homeopatiká sa pripravujú z látok, ktoré pochádzajú z rastlinnej, živočíšnej alebo minerálnej ríše. Pri ich príprave sa látky riedia a pretrepávajú. Procesom prípravy nazývaným dynamizácia sa odstráni toxicita z akejkoľvek látky. Vďaka tomu homeopatiká pôsobia jemnejšie, ale aj účinnejšie ako pôvodné látky. Aj keď homeopatické liečenie prebieha veľmi jemne, výsledky sú často hlboké a dlhotrvajúce. Homeopatiká nie sú testované na zvieratách a ich používaním nevznikajú reziduá vo vode a pôde.

Homeopatia sa zameriava na celú osobnosť, berie do úvahy človeka ako celok. Homeopat sa zaujíma nielen o telesné problémy, ale aj o duševný stav a podmienky, v akých klient žije, o celkovú úroveň jeho zdravia a jeho životný štýl.

Homeopatia vo svete

Homeopatia sa používa vo viac ako 80-tich krajinách sveta. Niektoré krajiny ju začlenili do svojho systému zdravotnej starostlivosti a preplácajú ju štátnymi zdravotnými poisťovňami. V Indii je homeopatia rovnocennou metódou liečby, riadne uzákonenou ako klasická medicína a vyučuje sa na homeopatických fakultách, ktoré majú štatút vysokých škôl.