PONÚKANÉ SLUŽBY A CENNÍK

 
 

Prvá homeopatická konzultácia                           65€

v trvaní 60- 120 minút

Prvá homeopatická konzultácia                          45€

dieťa do 15 roku života

Prvá homeopatická konzultácia                          45€

v trvaní 60 - 100 minút u zvieraťa                                                                                        

Kontrola                                                                  35€

v trvaní 30- 60 minút

Kontrola dieťaťa                                                    30€

Kontrola zviera                                                      30€

Konzultácia akútneho stavu                                25€

v trvaní 20- 45 minút