PONÚKANÉ SLUŽBY A CENNÍK

 
 

Prvá homeopatická konzultácia                           50€

v trvaní 60- 120 minút

Prvá homeopatická konzultácia                          30€

dieťa do 15 roku života

Kontrola                                                                  25€

v trvaní 30- 60 minút

Kontrola dieťaťa                                                    20€


Konzultácia akútneho stavu                                15€

v trvaní 20- 45 minút