Ochrana osobných údajov

   > k spracúvaniu vašich osobných údajov pristupujem len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo

> vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme

> získavam od vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste ma kontaktovali

> môžete kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.homeopatiahumenne.sk

Sídlo: Štefánikova 18, Humenné 06601, SR

IČO: 51153386

DIČ: 1086609436

Aké osobné údaje spracovávam

- Meno prípadne priezvisko

- Kontaktný e-mail

Iné spôsoby získania vašich osobných údajov

Okrem uvedených spôsobov môžem spracovávať vaše osobné údaje v prípadoch, že mi ich poskytnete iným spôsobom. Napríklad pri osobnom kontakte, telefonicky, e-mailom a podobne.

Poučenie o právach dotknutej osoby

> dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

> potvrdenie, či sú o ňom údaje spracuvávané

> informácie o zdroji, z ktorého získal jeho údaje

> zoznam alebo rozsah jeho osobných údajov

> opravu alebo likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré nie sú správne uvedené

> likvidáciu jeho osobných údajov, ak sa účel spracuvávania skončil

 > likvidáciu jeho osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona