Úspechy homeopatickej liečby u detí s neurodermatitídou, astmou a pri alergickej nádche

08.05.2018

Svrbivé a pálčivé kožné lézie, pálenie očí a dýchavičnosť obmedzujú nielen kvalitu života detí, ale často aj ich rodičov. Typické pre túto triádu atopických ochorení je, že prebiehajú súčasne alebo objavenie sa jedného druhu predchádza objaveniu sa druhého. Niektoré alergické ochorenia sa vyskytujú prevažne u detí, zväčša majú prechodný ráz a vekom zanikajú, iné formy týchto ochorení pretrvávajú až do konca života.

Konvenčná medicína používa na zmiernenie príznakov kortikoidy, antihistaminiká, bronchodilitačné lieky atď., ktoré pri dlhodobom užívaní so sebou prinášajú aj nežiaduce účinky. Veľa detí a hlavne rodičia detí, ktoré toto ochorenie postihlo, si želajú ich trvalé vyliečenie. Jednou z možností je homeopatická liečba.

Liečba neurodermatitídy, astmy a alergickej nádchy homeopatikami

Na homeopatickej klinike Campo di Marte v Taliansku prebiehala štúdia, ktorej sa zúčastnilo 325 detí do 14 rokov, u ktorých bolo indikované atopické ochorenie. Popri tom bola predvedená dlhodobá analýza 107 pacientov, ktorí sa homeopaticky liečili v priemere pred7,4 rokmi dozadu.

325 detí liečených ambulantne, dostalo individuálny liek od kvalifikovaných odborných lekárov, ktorí absolvovali minimálne trojročné homeopatické doplnkové štúdium. Počas homeopatickej liečby boli navrhovateľmi tejto štúdie na žiadosť pacientov prijaté liečebné konvenčné opatrenia. Liečebné výsledky boli merané prostredníctvom Glasgow Homeopathic Hospital Outcome Scale (GHHOS) a u astmatikov bola funkcia pľúc meraná aj pomocou spirometra.

Zlepšenie chorobného stavu zaznamenalo až 90% pacientov, z toho 75,8% uvádza výrazné zlepšenie. Najlepšie výsledky homeopatickej liečby boli u detí s alergickou nádchou až 84,2%, u detí s dermatitídou to bolo 80,3% a výrazné zlepšenie astmy udáva 67,2% pacientov.

Štúdia 107 pacientov liečených homepaticky spred najmenej piatich rokov uvádza remisiu atopickej dermatitídy u 32 pacientov z 38. Z alergickej nádchy sa vyliečilo 13 z 27 prípadov a vyliečenie z astmy bolo u 30 detí zo 42.

Na základe iných vyšetrení bolo preukázané, že stav detí trpiacich na astmu, neurodermatitídu a alergickú nádchu sa homeopatickou liečbou výrazne zlepšil a vo veľa prípadoch došlo k úplnému vyliečeniu. Homeopatická liečba atopických ochorení v detskom veku so sebou prináša aj zníženie rizika, rozvinutia sa týchto ochorení v dospelosti.

Preklad: Drahomíra Čamajová, SAKHom

Obrázok: pixabay.com

Článok bol uverejnený na www.homeopatia.sk

Zdroj: https://www.homoeopathie-online.info/langzeitstudie-belegt-nutzen-der-homoeopathie-bei-kindern/