Homeopatia v Nemecku

16.07.2019

Homeopatia je druhá najpoužívanejšia metóda liečby na svete. V Nemecku patrí medzi najpopulárnejšie alternatívne a doplnkové terapie. Väčšina Nemcov má skúsenosti s touto alternatívnou liečbou a 56% ju používa. 


Je zahrnutá do systému verejného zdravotníctva, čo znamená, že homeopatiká sú čiastočne hradené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. V súčasnosti je v Nemecku viac ako 80 zdravotných poisťovní, ktoré za určitých podmienok uhradia poistencom náklady na homeopatickú liečbu (1). 

Približne 7000 lekárov v Nemecku praktizuje homeopatiu.

 

Túžba po alternatívnej medicíne v Nemecku enormne vzrástla. Stále viac ľudí preferuje túto formu liečby. Homeopatická liečba je už dlho súčasťou bežnej praxe mnohých lekárov. Podľa Nemeckej centrálnej asociácie homeopatických lekárov existuje asi 7000 lekárov praktizujúcich homeopatiu. Pre mnohých z nich je použitie homeopatie vhodným doplnkom konvenčnej medicíny.

Okrem lekárov ponúkajú svoje služby v oblasti homeopatie aj liečitelia (tzv. Heilpraktikeri). Sú to vyškolení naturopati, ktorí po absolvovaní veľmi náročnej naturopatickej skúšky, obdržia štátnu licenciu na vykonávanie lekárskej praxe bez lekárskej licencie. Približne 40 000 naturopatov používa homeopatiu. Vzdelávanie v oblasti homeopatie zabezpečuje v Nemecku až 31 vzdelávacích inštitúcií.

Homeopatia ako prirodzená súčasť integratívnej medicíny

 Projekty spolupráce medzi homeopatiou a konvenčnou medicínou sa v Nemecku úspešne realizujú aj v niekoľkých nemocniciach. Najčastejšie na detských klinikách a onkológii, kde homeopatické lieky pomáhajú chorým lepšie znášať drastickú protinádorovú liečbu. V Detskej nemocnici LMU Mníchov sa sprievodná homeopatická terapia vykonáva na rôznych oddeleniach. Používa sa v novorodeneckej medicíne, na jednotke intenzívnej starostlivosti, u detí s rakovinou alebo detskej kardiológii. Každoročne sa tam homeopaticky lieči približne 1000 detí.

 To, že má homeopatia v Nemecku silné postavenie demonštrujú aj rôzne hnutia a inciatívy, ktoré tam vznikajú. Cieľom týchto hnutí je zrovnoprávniť prírodnú a konvenčnú medicínu. Skúsenosti a vedecké štúdie dokazujú, že prírodné a konvenčné liečebné postupy sa navzájom nevylučujú, ale dopĺňajú a posilňujú.

Drahomíra Čamajová

Článok bol publikovaný v 1. čísle HOMEO magazínu.

Obrázky: pixabay.com

Zdroje:

https://www.homimed.de/homoeopathie/

https://www.homoeopathie-online.info/homoeopathie-fuer-kinder-klinische-kinderheilkunde-an-der-lmu-muenchen/

https://www.homoeopathie-online.info/buergerinnen-starten-gesundheitsbewegung-und-fordern-das-miteinander-von-naturmedizin-und-schulmedizin-weils-hilft/

https://www.homoeopathie-online.info/europa-homoeopathie-in-oesterreich-frankreich-und-deutschland/